• Presentació
 • Jornades
 • L'associació
 • Membres
 • Contacte
CLOSE
Xàfec > Objectius

Objectius de l'Associació

Dossier (PDF)
 1. Defensar els interessos dels seus associats i buscar el reconeixement dels festivals com a esdeveniments artístics i culturals diferenciats dels concerts de música, tota vegada que l’organització i la producció d’un Festival, així com la seva àmplia i diversificada oferta cultural, d’oci i entreteniment difereix de la promoció i gestió d’un concert o un altre tipus d’actuacions o recitals de música en viu.
 2. Configurar un espai comú on promoure i gestionar projectes i iniciatives relacionades amb les activitats pròpies dels organitzadors de festivals, per tal d’assolir un major desenvolupament en el sector cultural.
 3. Esdevenir un canal d’interlocució, diàleg i defensa davant les administracions públiques dels interessos del sector dels festivals de música en matèria de consum, de seguretat laboral i qualsevol altra matèria d’interès.
 4. Configurar-se com un canal de diàleg i interlocució amb les entitats de gestió de propietat intel·lectual nacionals i estrangeres amb la finalitat de negociar i crear una tarifa per a l’ús de repertori que gestionen de manera específica i diferenciada davant d’altres tipus d’usos i usuaris.
 5. Afavorir i vetllar perquè es respectin les normes de la competència lleial entre empreses i iniciatives del sector i el compliment normatiu en matèria de fiscalitat, seguretat social, salut i seguretat, prevenció de riscos laborals, política de consumidors i usuaris i dret de la competència. El compliment s’exigirà, en tot cas, a les empreses associades. (Decàleg de bones pràctiques en procés d’elaboració).
 6. Contribuir a la formació del sector mitjançant la gestió d’accions formatives en aquelles àrees que puguin resultar d’interès, organitzant i incentivant l’assistència a seminaris, cursos, conferències i jornades tècniques.
 7. Establir serveis propis d’interès comú per a les empreses i entitats associades.
 8. Administrar els seus propis recursos, ja siguin pressupostaris o patrimonials i aplicar-los als objectius propis de l’associació.

Vols ser membre de Xàfec?

Escriu-nos i t'informarem al detall sobre el procés d'afiliació a l'associació.